За КОНРАД

ВРАТИСЛАВИЦКА ПИВОВАРНА „КОНРАД“

Вратиславицка пивоварна (производител на бирата с марка Конрад) в момента предлага 14 вида бири. Всички се характеризират с висока степен на ръчен труд, използват се предимствата на класическата технология за варене, чешки суровини в производствен процес с грижа за околната среда. Начело с директора и главен пивовар инж. Петр Хосташ екипа е получил признание и старателно повишават качеството на своята продукция. Тази комбинация отразява повишените търсене и продажби не само на вътрешния пазар, но също така в Европа и целия свят.

Миналата година пивоварната „Конрад“ продава над 75000 хектолитра бира, от които половината е за износ.

 

Производство | История